HELP & SUPPORT CENTER

Looking for something? Search our knowledge base, browse our FAQ, or connect with other answer-seekers in our community!

Burning questions

Hvordan endrer jeg passordet mitt?
Slik blir du med i et spill
Slik finner du et PIN for spillet
Slik deler du en kahoot
Kahooten min ble rapportert, hva bør jeg gjøre?
Hva er Kahoot! sine retningslinjer for refusjon og sene betalinger?

Help topics