Hvordan oppdaterer jeg faktureringsinformasjonen og viser fakturaer?