Slik inviterer og fjerner du medlemmer av arbeidsområdet