Vil spillere være i stand til å kopiere og redigere kahootene mine?