Vert: Slik tildeler du en utfordring på nettplattformen