Har det oppstått nedetid, nedsatt ytelse eller andre problemer?