Slik forhåndsviser, avslutter og lagrer du kahooter