Har du et W9-/W8-skjema eller et brev som bekrefter at det er en enkeltkilde?