Slik presenter du ved bruk av teammodus (team mot team)