Leden uitnodigen voor of verwijderen uit werkruimte