Objaśnienie ról organizacyjnych i sposobu ich dostosowania