Jak dodać, blokować lub odblokować kahooty w obszarze roboczym