Użytkownik Kahoot!, Kahoot! na zoom - instalacja i korzystanie