HELP & SUPPORT CENTER

Looking for something? Search our knowledge base, browse our FAQ, or connect with other answer-seekers in our community!

Burning questions

Hoe wijzig ik mijn wachtwoord?
Deelnemen aan een spel
Een spel-PIN terugvinden
Een kahoot delen
Iemand heeft mijn kahoot gemeld. Wat moet ik doen?
Wat is het beleid van Kahoot! voor terugbetalingen en achterstallige betalingen?

Help topics