Slik finner og gjenoppretter du en manglende kahoot